Firma ZIQA FUN Marta Tabaczyńska-Latocha została wpisana z dniem 15.01.2021r.
do Rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP w Rzeszowie – nr ewidencyjny 2.18/00002/2021

Jesteś osobą pełniącą funkcje wychowawcy, instruktora, a może i kierownika
podczas zielonych i białych szkół? kolonii? półkolonii?

A może pracujesz w świetlicy szkolnej, w bibliotece,
jak również innych instytucjach kulturalno-oświatowych,
gdzie podczas pracy organizujesz czas wolny dla najmłodszych i nie tylko…

 

❓Chcesz poszerzyć swój warsztat i nie bać się sytuacji, w których realizacja programu wypoczynku staje pod znakiem zapytania…

❓    Nowy rok szkolny właśnie się zaczął, a ty nie masz pomysłu na gry i zabawy integracyjne… ruchowe… teambuildingowe…

❓    Pracujesz na co dzień, z różnymi grupami dzieci i młodzieży, a ilość posiadanych przez Ciebie rekwizytów oraz baza gier i zabaw jest już na wyczerpaniu…

❓    Wiesz, że możesz, chcesz lepiej, jednak czasem pojawia się pustka w głowie… brak pomysłu na organizację nowych form spędzania czasu przez uczniów, podopiecznych podczas prowadzonych zajęć wychowania fizycznego, zajęć świetlicowych, półkolonii, kolonii, zielonych szkół… zwłaszcza w obecnym reżimie sanitarnym…


Jeśli TAK, to zapraszamy Cię po NOWĄ dawkę pozytywnej energii oraz „WĘDKĘ”,
a nie tylko „RYBKĘ”… pokażemy, jak pracować,
żeby samemu czerpać z tego dodatkową energię oraz pomysły na kolejne realizacje…
a to wszystko podczas 8 godzinnego szkolenia
stworzonego w oparciu o trudne aspekty pracy
na zorganizowanych formach wypoczynku dla dzieci i młodzieży i nie tylko.

 

“Inwestycja w wiedzę wypłaca najlepsze odsetki” –
Benjamin Franklin

 

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Zorganizowane formy wypoczynku – podstawowe zagadnienia.
 2. Czas wolny i jego postrzeganie podczas zorganizowanych form wypoczynku.
 3. Animator czasu wolnego, a wychowawca i kierownik wypoczynku, instruktor – charakterystyka pracy – różnice i podobieństwa.
 4. Plan pracy podczas zorganizowanych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
 5. Rekwizyty w pracy animatora podczas zorganizowanych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
 6. Aspekty związane z bezpieczeństwem oraz trudne sytuacje w pracy podczas wypoczynku  dla dzieci i młodzieży – studium przypadku.
 7. Przygotowanie i prowadzenie zajęć animacyjnych dla dzieci i młodzieży:
 • animacje w autokarze,
 • animacje integracyjne,
 • animacje sportowo-rekreacyjne (przestrzeń otwarta i zamknięta),
 • animacje z muzyką i przy muzyce.

Celem szkolenia jest uzyskanie kompetencji do samodzielnej organizacji  zajęć z zakresu animacji czasu wolnego niezbędnych  w pracy podczas zorganizowanych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży

CZAS TRWANIA:
SZKOLENIE STACJONARNE i ONLINE
8 godzin zegarowych, w trakcie dwie krótkie przerwy kawowe (10min)
oraz jedna dłuższa przerwa obiadowa  (30 min)

KOSZT:
SZKOLENIE STACJONARNE
199zł / osoba (w ramach przedsprzedaży możliwe specjalne zniżki-
więcej informacji w wydarzeniach promocyjnych i plakatach)

SZKOLENIE ONLINE
179zł / osoba (w ramach przedsprzedaży możliwe specjalne zniżki-
więcej informacji w wydarzeniach promocyjnych i plakatach)

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE:
indywidualna wycena

Uczestnicy szkolenia niezwłocznie po jego zakończeniu otrzymują imienny certyfikat oraz potwierdzenie dokonania odpłatności za szkolenie (faktura)

SZKOLENIE STACJONARNE
Wymagany wygodny strój wraz z obuwiem zmiennym oraz butelka wody…

SZKOLENIE ONLINE
Checklista zostanie przesłana na adres e-mail na kilka dni przed terminem szkolenia – wszystkie rzeczy, każdy znajdzie u siebie w domu bez potrzeby dokonywania dodatkowych zakupów.

Zapis na szkolenie zostanie potwierdzony wiadomością e-mail od ZIQA FUN
Wysyłając zgłoszenie akceptujesz Regulamin