AKTUALNE NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH

ZESPOŁU ZIQA & ZIQA FUN & ZIQART

ZIQA MARIOLA NOWAK
38-212 Brzyska, Brzyska 29

NIP 68 52 211 877

nr rachunku: 43 1050 1458 1000 0097 3607 5384 ING Bank Śląski S.A.

Tytuł: nazwa produktu, usługi… + IMIĘ I NAZWISKO

ZIQA FUN GRZEGORZ LATOCHA
38-212 Brzyska, Brzyska 193

NIP 68 91 222 922

nr rachunku: 94 1050 1562 1000 0097 0248 9916 ING BANK ŚLĄSKI S.A.

Tytuł: nazwa produktu, usługi… + IMIĘ I NAZWISKO

ZIQA FUN MARTA TABACZYŃSKA-LATOCHA
38-212 Brzyska, Brzyska 193

NIP 68 52 198 645

nr rachunku: 94 1050 1562 1000 0097 3417 0989 ING BANK ŚLĄSKI S.A.

Tytuł: nazwa produktu, usługi… + IMIĘ I NAZWISKO

ZIQA RĘCZNIE TWORZONE JOANNA MATYSIK
38-214 Bieździedza, Lublica 12a

NIP 68 52 333 853

nr rachunku: 57 1140 2004 0000 3702 7518 9837 mBank

Tytuł: nazwa produktu, usługi… + IMIĘ I NAZWISKO