AKTUALNE NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH

ZESPOŁU ZIQA & ZIQA FUN 

ZIQA MARIOLA NOWAK
38-212 Brzyska, Brzyska 29

NIP 68 52 211 877

nr rachunku: 43 1050 1458 1000 0097 3607 5384 ING Bank Śląski S.A.

Tytuł: nazwa produktu, usługi… + IMIĘ I NAZWISKO

ZIQA FUN GRZEGORZ LATOCHA
Bandrów Narodowy 72a, 38-700 Ustrzyki Dolne

NIP 68 91 222 922

nr rachunku: 82 1050 1458 1000 0090 8269 0927  ING BANK ŚLĄSKI S.A.

Tytuł: nazwa produktu, usługi… + IMIĘ I NAZWISKO