Firma ZIQA FUN Marta Tabaczyńska-Latocha została wpisana z dniem 15.01.2021r. 

do Rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP w Rzeszowie – nr ewidencyjny 2.18/00002/2021

Chcesz, aby w Twojej miejscowości zaistniały aktywne produkty turystyczne,
atrakcyjne zarówno dla turystów, jak i mieszkańców ?

Jeśli TAK, to wychodzimy naprzeciw Twoim oczekiwaniom…

Tworzenie gotowych questów:
• inwentaryzacja zasobów w terenie
• przygotowanie tekstu
• przygotowanie graficzne ulotki questingowej
• gotowy produkt

Szkolenia zamknięte dla grup zorganizowanych w dogodnym terminie i miejscu

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA:

I CZĘŚĆ TEORETYCZNA
(min. 4 godziny…)
– questing – idea, cel, misja;
– questing w Polsce – przykładowe realizacje;
– metodyka tworzenia questu – od pomysłu do stworzenia gotowej ulotki questingowej;
– gry terenowe, a questing – różnice i podobieństwa;
– błędy i dobre praktyki tworzenia questów;

II CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
(czas trwania uzależniony od tematyki questu)
– questing – praca warsztatowa w oparciu o wybraną tematykę;

Celem szkolenia jest uzyskanie kompetencji do samodzielnego tworzenia Questów

Wymagany wygodny strój w przypadku realizacji II części szkolenia – części praktycznej.
Strój powinien zostać dostosowany do warunków pogodowych oraz terenowych.

CZAS TRWANIA:
ustalany indywidualne w zależności od przedmiotu zamówienia

KOSZT SZKOLEŃ ZAMKNIĘTYCH:
ustalany indywidualnie w zależności od przedmiotu zamówienia

Uczestnicy szkolenia niezwłocznie po jego zakończeniu otrzymują imienny certyfikat oraz potwierdzenie dokonania odpłatności za szkolenie (faktura)

Zapis na szkolenie zostanie potwierdzony wiadomością e-mail od ZIQA FUN
Wysyłając zgłoszenie akceptujesz Regulamin

 

KOSZT GOTOWYCH ULOTEK QUESTINGOWYCH (w ramach współpracy poszkoleniowej):

ustalany indywidualnie w zależności od przedmiotu zamówienia (od 700,00zł – …)