Telefony + maile

Mariola: +48 880 732 453
mariola@ziqa.pl
Marta: +48 530 195 142
marta@ziqa.pl
Grzesiek: +48 726 157 590
grzesiek@ziqa.pl
Asia: +48 884 997 260
ziqarecznietworzone@gmail.com

Działamy na terenie południowo-wschodniej Polski, zaś większe zlecenia realizujemy na terenie całego kraju, jak również za granicą podczas zorganizowanych form wypoczynku zarówno letniego, jak również zimowego.
Oferty przygotowywane są indywidualnie w oparciu o wstępny formularz zamówienia animacyjnego.

Administratorem Twoich danych osobowych jest ZIQA (zwana dalej „Administratorem”). Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów oraz usług Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO). Administrator nie będzie udostępniał Twoich danych osobowych innym podmiotom (odbiorcom). Administrator nie będzie przekazywał Twoich danych osobowych do państw trzecich. Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Masz prawo do przenoszenia danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.Masz prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez kontakt e-mail. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowej realizacji usługi animacyjnej.